Blog

Mindfulness – wspólna praktyka uważności w grudniu

9

Lis

Uważność to zarówno podejście do życia, jak i umiejętność mózgu odpornego na stres, pozwalająca osłabić reaktywność ciała migdałowatego. Uważność to doskonały sposób radzenia sobie ze stresem. Jej skuteczność potwierdzają liczne badania z neuronauki. Uważność to umiejętność z jednej strony i nastawienie do życia z drugiej. Kiedy praktykujemy uważność, z otwartością, celowo skupiamy naszą uwagę na […]

Uważnie z bólem…

7

Lis

„Obecnie piszę tę książkę o bieganiu. Spotykam się z biegaczami, przeprowadzam z nimi wywiady. Teraz jeszcze biegać nie mogę, ale mogę o bieganiu myśleć i rozmawiać. Przesypiam noc. Przemierzam pieszo coraz dłuższe dystanse. Mniej kuleję. Powoli buduję swoją formę. Jestem szczęśliwa. Czekam z ciekawością, jak dopełni się ta historia z biodrem, bo to jeszcze nie […]

Mindfulness – wspólna praktyka uważności w listopadzie

4

Lis

Medytacja w pozycji siedzącej, często rozpoczyna się od uważności oddechu. Będąc świadomym zmieniających się właściwości oddechu, możesz się wiele nauczyć na temat natury nietrwałości. Tak jak fale oceanu, przypływają i odpływają, tak oddech jest w nieustannym procesie zmiany, przychodzi i odchodzi. Proste bycie ze swoim oddechem w trakcie praktykowania uważności pozwala bezpośrednio doświadczyć charakteru własnego […]